Rzecznik konsumenta Revive

Revive dąży do zapewnienia jak najlepszej obsługi i komunikacji na każdym etapie wszystkich realizowanych projektów. Jesteśmy w pełni świadomi faktu, że projekty budowlane nie są realizowane bezproblemowo i że jako lokalni mieszkańcy, klienci lub inne osoby zainteresowane, nie zawsze mogą być Państwo zadowoleni z naszych usług.

Aby odpowiedzieć na Państwa skargi, pytania lub uwagi, stworzyliśmy usługę rzecznika konsumenta Revive.

W jakiej sprawie można skontaktować się z rzecznikiem konsumenta?

Rzecznik konsumenta Revive jest gotowy odpowiedzieć na wszelkie skargi i pytania. Potrzebujesz tylko informacji? W tej sprawie możesz również zwrócić się do rzecznika konsumenta. Rzecznik konsumenta ma konkretny cel, aby służyć pomocą klientom oraz skierować ich do właściwych jednostek.

Revive Team 55 Beste

Usługi mediacyjne

Sophie jest osobą odpowiedzialną za komunikację i została mianowana rzecznikiem konsumenta w Revive. Jest ona zatem powiernikiem, który wysłuchuje Twoich skarg i trosk. Mimo, że jest ona częścią zespołu Revive, zajmuje się Twoją sprawą całkowicie niezależnie. Nikt z naszej strony nie będzie interweniował i wpływał na sposób rozpatrzenia Twojego zażalenia.

Dane kontaktowe

Możesz skontaktować się z Sophie poprzez: - adres e- mail: ombudsvrouw@revive.be - telefonicznie: 09 395 50 20

Ona zrobi wszystko, co w jej mocy, aby pomóc Ci jak najszybciej.