Powrót do Edegem

Tam, gdzie wcześniej tworzono rolki do aparatów fotograficznych Agfa-Gevaert, my chcemy stworzyć tętniące życiem osiedle mieszkaniowe.

Łącznie znajdzie się tam miejsce dla około 330 nowych mieszkań.

Dążymy przy tym do uzyskania zdrowego połączenia różnych form mieszkalnych: mieszkań i apartamentów, w tym także tych dostosowanych do potrzeb osób starszych oraz lokali mieszkalnych z osobnymi wejściami po schodach.